HỖ TRỢ CỨU HỘ

Trường hợp xe của bạn gặp bất kỳ sự cố hoặc trục trặc kỹ thuật, hãy gọi ngay cho chúng tôi Số điện thoại tư vấn dịch vụ sửa

LỊCH BẢO DƯỠNG

Bảo dưỡng nhỏ (mỗi 5000km): 5.000 – 15.000 – 25.000 – 35.000 – 45.000 km Bảo dưỡng Trung bình (mỗi 10000km): 10.000 – 30.000 – 50.000 – 70.000 –

BẢO DƯỠNG NHANH

Với  mong muốn đáp ứng hơn nữa yêu cầu của Khách hàng nhất là tiết kiệm thời gian quý báu cho Khách hàng khi đưa xe đi vào Đại lý

SƠN NHANH

Toyota thiết lập dây chuyển sửa chữa nhanh thân Xe và Sơn (Express Body & Paint-EBP) dựa theo nguyên lý của Hệ thống sản xuất Toyota (TPS) nổi tiếng trên toàn thế giới.